OVERGADEN -- Kulturministeriets udstillingssted for nutidig kunst

Overgaden Neden Vandet 17, 1414

 København K.

Åbningstid: Kl. 13 - 17 (Mandag lukket) Tlf.: +45 3257 7273


København fra 1. december 2001 --  7. januar 2002

 

En vandreudstilling med nordiske verdenskunstnere

Stockholm - Oslo - København - 2001

 

 Titlen TRANS//FORM hentyder til bevægelse - transition.
Udstillingen afspejler bevægelse og rejser over grænser.
Den afspejler den forandring, der er sket og sker i kunstverdenen og i samfundet i øvrigt, et samfund præget af kulturel og kunstnerisk mangfoldighed.

TRANS//FORM er et samarbejde mellem Intercult i Sverige, Artists in Motion og Du store verden! i Norge og Galleri Shambala i Danmark.

 

 

Deltagende Kunstnere

 Sverige:

 Norge:

 Danmark:

 FA+ Falk/Aguerre

 Farhad Kalantary

 Marco Evaristti

 Peter Backhaus

 Tomasz Ozdowski

 Anne Zadros Hansen

 Peter Johansson

 Robert Sot

 Jorge Monrás

 Charles Njau

 Jeremy Welsh

 Miguel Vega Olivares

 

 

 Khaled Ramadan

video - maleri - foto - grafik - installation

Kurator: Marith Hope, programchef i Riksutstillinger, Norge

 

 

 

 

 Turnérute

 

 Kontakter i de tre lande

 

 

 

 


Kurators uttalelse:

TRANS//FORM

Utgangspunktet var å lage en utstilling med kunstnere i Skandinavia som har én ting felles ­ en annen kulturell bakgrunn. De 13 kunstnerne som er representert kommer fra forskjellige geografier og bakgrunner. De er, på mange måter, paradigmer på intrikate aspekter av globaliseringens kulturelle prosess.

TRANS//FORM har ikke til hensikt å å være demokratisk dekkende hva angår geografi, kjønn eller kunstneriske uttrykk, kunstnerne er valgt ut p.g.a. sine verk som jeg føler reflekterer både kulturen i deres opprinnelsesland og tilværelsen i det adopterte landet.

Tittelen TRANS//FORM hentyder til transition, bevegelse. Alle mennesker er i bevegelse, kunstnere er i en stadig skapelsesprosess og hvis vi går utover kunstverkene har mange av disse kunstnernes liv blitt forandret av ønsket eller tvungen migrasjon, eller de ble formet av reiser av forskjellig art. Deres erfaringer og uttrykk er formet av fysisk eller åndelig bevegelse, eller av forflytning av sansene. Kryssing av grenser er i sentrum av deres liv og arbeid. Disse kunstnerne er symboler på, og utøvere i en tid av planetarisk omveltning.

To viktige begreper som ligger i "transitional" retorikk er kulturell utveksling og kulturell pluralisme. Disse begrepene brukes om hverandre med en rekke lignende passive termer som bekriver "kontakt og utveksling", "kryss-kulturell interaksjon", "dialog", "assimilering", "kryss-pollenering" m.m. Begrepsbruken er problematisk fordi alle kunstnere er transitional p.g.a. kunstens eklektiske natur. Vi ville ikke være i den situasjon at vi kunne snakke om den stilistiske utviklingen av kunstnere hvis kunstnere selv ikke var involvert i en eller annen form for transition. Hvis begrepet skulle brukes på disse kunstnere må den brukes på alle kunstnere ganske enkelt fordi kunsten alltid er i bevegelse. Kunsten er alltid i en tilstand av transition.

Det er derfor fristende å henge seg på Gavin Jantjes treffende begrepsbruk i sin tekst "The artist as cultural salmon", Third Text 23, 1993;

"The salmon is an intriguing and ambiguous fish, at home in both fresh and salt water. It migrates thousands of miles to regenerate itself; it swims against the current rather than with it; it risks leaving the water to climb up rapids and thereby exposes itself to the greedy eyes of the bears on the banks, hungry for rich pickings. And after doing all this, it still has the energy and cunning to spawn something personal and new. Its intention is to return to the wild and salty ocean, knowing it has left behind something of value, and learnt something new on each journey".

Kunstnerne som deltar i denne utstillingen lever i en verden der forholdet mellom enhet og annethet er i ferd med å bli mer flytende, men de bærer med seg den "ekstra" skattekisten som en todelt kulturell bakgrunn gir, en skattekiste de øser av i et samspill med de inspirasjoner de henter fra omgivelsene de nå lever i.

Marith Hope
kurator

Marith Hope

Marith Hope er utdannet kunstner og kunsthistoriker. Hun arbeider som programsjef ved Riksutstillinger. Hun har vært kurator for flere utstillinger inkludert "Sanaa Afrika"; samtidskunst fra Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Mosambik og Botswana, "Samtidskunst fra Sør Afrika", "Levende Tradisjoner"; folkekunst fra Pakistan og "Vietnam Express" samtidskunst fra Vietnam og "Fråvær/Absences" samtidskunst fra Sør Amerika. Hun har innehatt flere verv og posisjoner i norsk kunstliv, inkludert som leder av den norske Biennale-komiteen.

 


 

Info og pressekontakt: http://www.shambala.dk
Gallerishambala@get2net.dk
Du store verden! post@du-store-verden.no

Link med en kort præsentation af hver kunstner og fotos af værker med højere opløsning samt information om arrangørerne kan skaffes ved henvendelse til Du store verden!.