Shambala - Udstillingsted for international samtidskunst


Shambala er et ikke-kommercielt præsentationssted for international samtidskunst, der blev grundlagt i 1991 med
det formål at synliggøre kunstnere med udenlandsk baggrund
og deres kunstneriske formåen på et centralt beliggende sted
i København.

Shambala skaber dialog mellem kunstnere og publikum og mellem kunstnerne indbyrdes.
Herudover betragter Shambala det som en af sine væsentlige opgaver at fremme uddannelse og udvikling, og at bidrage til oplysning og samarbejde om interkulturelle spørgsmål.
Shambala har gennem tiden udvidet sit koncept, opsøgt og udnyttet nye muligheder for at give kunstnerne anledning til såvel faglig som social udvikling.


Shambalas virksomhed kan deles i 3 hovedområder:

Udstillings- og præsentationsvirksomhed

Vi arbejder med løbende udstillingsvirksomhed og dertil
knyttede arrangementer.
Der afholdes 14-16 udstillinger årligt, som gruppe- eller separatudstillinger. Udstillingerne kan være bygget over et bestemt tema, eller tage udgangspunkt i en bestemt nationalitet.
Galleriet hjælper kunstnerne med at skabe et netværk på et fagligt og socialt plan og ved at præsentere og videreformidle kunst til andre gallerier, kunstforeninger og virksomheder fungerer det som springbræt for nye kunstnere. Ved alle udstillinger og arrangementer varetager vi trykning af PR- materiale for kunstnerne, kataloger, indbydelser, plakater o.l.

I sommeren 2000 indgik Shambala et samarbejde med Dansk Flygtninghjælps Kulturbestyrelse om projekt KunstKometen, en række udstillinger der vises på kulturinstitutioner rundt omkring i Danmark i samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Frivilliggrupper.


Formidling og uddannelsesvirksomhed med faglig og erhvervsmæssigt sigte

Shambala har afholdt en række arrangementer med det formål at fremme kunstnernes erhvervsmuligheder i forbindelse med kunst og kulturformidling. Det drejer sig bl.a. om workshops i samarbejde med folkeskolen, og for voksne kunstinteresserede. Projekt Kunstvinduet har tilrettelagt workshops for udenlandske og danske traumatiserede personer.


Internationale samarbejds- og udviklingsprogrammer

Kunstnere med udenlandsk baggrund, der er bosat i Danmark kan være enestående brobyggere for dansk kultur og knowhow i deres oprindelsesland, eller i lande hvor de har gennemført deres uddannelse. Internationale fremstød med nydanske kunstnere har kulturpolitisk betydning for Danmark og såvel faglig som personlig betydning for kunstnerne.

Senest har Shambala indgået et samarbejde med Du Store Verden/Artists in Motion i Norge og Intercult i Sverige om projekt Trans/Form, der skal udstille 13 internationale kunstnere med skandinavisk bopæl. Udstillingen åbnede i Sverige 1. juni. Den skal vises i Oslo i august og København i løbet af efteråret 2001.

Stjerneskud, et udstillingsprojekt der i halvandet år rejste i østersøområdet og som blev vist i Prag i forbindelse med Kulturby 2000, er et godt eksempel på internationalt samarbejde. I de nye demokratier har samarbejdet mellem Shambalas kunstnere kunnet bruges som et eksempel på et positivt kulturmøde. Dette har været nyttigt i forbindelse med minoritetsproblematikken og i kampen mod racistiske tendenser. Workshops ledet af kunstnerne har været et godt bindeled for modsætningsfyldte grupper.

Oprindeligt var tanken, at et galleri som Shambala ville udleve sig selv når den danske kunstscene absorberede kunstnere med udenlandsk baggrund på en naturlig måde. Desværre må det konstateres, at tiden endnu ikke er moden til at lukke Shambala.

Da Shambala er et ikke-kommercielt foretagende er vor aktivitet baseret på støtte fra fonde og sponsorer samt en god del frivillig hjælp i tillæg til en betalt medarbejder.

For den overordnede ledelse af galleriet står Libuse Müller, som også er initiativtager og grundlægger af Shambala. Den daglige drift af galleriet varetages af Nina Farjadi.